Video
07:08

Đây là gia cảnh xót xa của ông Phạm Bá Bắc, bà Nguyễn Thị Kể vào thời điểm đoàn Câu lạc bộ Tình Người được về thăm và xét hỗ trợ xây nhà. Người cựu quân nhân trên chiến trường ngày nào, nay tuổi cao sức yếu, sinh sống trên địa bàn Khu dân cư Tổng Xá, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương...

06/03/2021