Video
06:51

Lại một năm qua, dòng thời gian chảy trôi tuần hoàn của tự nhiên và của cuộc đời, nhưng với các bạn nhỏ lớp Vĩ nhân tương lai là năm đặc biệt ghi dấu những chuyển biến lớn lao...

04/03/2020
18:44

Ngày 10/11/2019, CLB Tình Người tổ chức cho 200 cháu thuộc cấp 2 và cấp 3 cùng với 200 phụ huynh, tổng cộng 400 người lên thăm hỏi, động viên, tặng quà, chia sẻ với Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội...

23/11/2019
12:04

Lớp Vĩ nhân tương lai đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.

07/01/2019
10:33

Hành trình Trí tuệ và Yêu thương - Thăm trẻ em tàn tật ở Ba Vì

13/10/2018
5:55

Thăm Trung tâm trẻ em tàn tật Ba Vì

11/10/2018