Video
12:04

Lớp Vĩ nhân tương lai đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội

07/01/2019
15:17

TTXVN: Phóng sự "Lan toả giá trị Trí Tuệ về Nhân đạo"

02/01/2019
2:00

TTXVN: Lễ ra mắt: "Giáo trình Chia sẻ giá trị Trí Tuệ về Nhân Đạo"

25/12/2018
10:33

Hành trình Trí tuệ và Yêu thương - Thăm trẻ em tàn tật ở Ba Vì

13/10/2018
5:55

Thăm Trung tâm trẻ em tàn tật Ba Vì

11/10/2018
11:10

Tổng kết 2017 - Tỏa sáng Tình Người

10/10/2018
15:34

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Tình Người

25/08/2016