ĐÃI NGƯỜI RỘNG BA PHẦN LÀ PHÚC - XỬ THẾ NHƯỜNG MỘT BƯỚC MỚI CAO

08/05/2021 Đó là chia sẻ của chị Lò Thị Liên, mẹ của cháu Lò Văn Tiến, bệnh ...

28/04/2021 Tiếp nối hành trình đậm giá trị nhân văn của Chương trình “Trái t...

02/04/2021 Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021, đại diện Câu lạc bộ Tình Người có...

Hỗ trợ mổ tim

ĐẾN NGÀY: 30/10/2020
Tổng 122 ca
105 trẻ em
17 người lớn

ĐỒNG DUYÊN - ĐỒNG TÂM - ĐỒNG CHÍ HƯỚNG - ĐÚNG - ĐÁNG - ĐÀNG HOÀNG - ĐẲNG CẤP