Như có Bác trong ngày vui đại thắng

Sáng tác:Phạm Tuyên
Chủ đề:Cổ tích giữa đời thường
Đang tải...

Lời: Như có Bác trong ngày vui đại thắng