“Không có lời nói nào để diễn tả hết tình cảm sâu nặng này!”

Sáng tác:
Chủ đề:
Đang tải...

Lời: “Không có lời nói nào để diễn tả hết tình cảm sâu nặng này!”