Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo Phật

Sáng tác:Mai Văn Quý
Chủ đề:Cổ tích giữa đời thường
Đang tải...

Lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo Phật

Đời đời hội tụ bước đi trường tồn.