"Các anh, các chị đã cho tôi ánh sáng của Trí tuệ, niềm tin trong cuộc sống"

Sáng tác:
Chủ đề:Cổ tích giữa đời thường
Đang tải...

Lời: "Các anh, các chị đã cho tôi ánh sáng của Trí tuệ, niềm tin trong cuộc sống"