30/05/2020

Tình Người hỗ trợ mổ tim nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện E, tháng 5/2020

Tháng 5/2020, trên hành trình "Trái tim Tình Người", đoàn đại diện Câu lạc bộ Tình Người tới thăm hỏi, động viên và khảo sát tài trợ đồng thời 5 trường hợp bệnh nhi đang cần hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Hà Nội...