09/01/2020

Tết ấm Tình Người tại Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày 7/1/2020, nhân mùa Xuân mới sắp về, đoàn người trong sắc áo vàng rực rỡ của Câu lạc bộ Tình Người đã đến thăm hỏi và trao những món quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng và Người có công tỉnh Hà Nam...