03/09/2019

Chương trình từ thiện hằng tháng tại Bệnh viện E - Tháng 08/2019

Chiều ngày 25/8/2019, từ mọi miền của Tổ quốc, các thành viên Câu lạc bộ Tình Người tụ hội về thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện E trong chương trình thiện nguyện định kỳ mỗi cuối tháng tại bệnh viện, nhưng đặc biệt lại là sự kiện đầu tiên Tình Người ra mắt dưới "màu cờ sắc áo" của Câu lạc bộ Tình Người...