28/02/2020

Album ảnh "Trái tim Tình Người" ngày 25/2/2020

Sáng ngày 25/2/2020, đại diện Câu lạc bộ Tình Người đã đến Bệnh viện E Hà Nội thăm hỏi, thanh toán viện phí ra viện cho 2 bệnh nhân trẻ em là Hoàng Xuân Đạt (sinh năm 2019) và Tô Nhật Minh (sinh năm 2010) được chương trình Trái tim Tình Người hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 81 triệu đồng. Dưới đây là một vài hình ảnh về sự kiện: