05/01/2020

Album ảnh "Tết ấm Tình Người" - I

Ngày 05/01/2020, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Thanh Xuân, 166 đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, trong khuôn khổ của Chương trình “Tết ấm Tình Người năm 2020”, Câu lạc bộ Tình Người tổ chức sự kiện đặc biệt “Hội chợ Tết không đồng năm 2020”.