06/11/2020

[Album] Tình Người khảo sát để xây nhà tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, ngày 5/11/2020

Ngày 5/11/2020, đoàn 140 hội viên và học viên ba miền Bắc - Trung - Nam đại diện Câu lạc bộ Tình Người về thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khảo sát 55 trường hợp nhà tạm, nhà dột nát của các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 17 xã, phường thuộc thị xã để hỗ trợ xây mới. Với mỗi căn nhà xét đạt, Câu lạc bộ Tình Người hỗ trợ 30 triệu đồng và vốn đối ứng của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn 30 triệu đồng, cùng cộng hưởng với sự hỗ trợ từ chính quyền đoàn thể các xã, phường và nguồn lực của gia đình, họ hàng chung tay xây nhà mới cho bà con kịp đón Tết Nguyên Đán...