20/12/2020

[Album] Câu lạc bộ Tình Người tri ân cựu thanh niên xung phong tại tỉnh Hà Nam ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, nối bước hành trình “Mãi mãi Tình Người - Lan tỏa yêu thương”, hơn 450 thành viên đại diện cho hàng vạn hội viên và học viên Câu lạc bộ Tình Người từ ba miền Bắc - Trung - Nam được về với các cô bác cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ Tình Người triển khai chương trình tri ân các cựu thanh niên xung phong trên quy mô toàn tỉnh...