02/10/2020

[Album] Câu lạc bộ Tình Người tri ân cựu thanh niên xung phong tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, ngày 2/10/2020

Tiếp nối hành trình tri ân các thế hệ cựu thanh niên xung phong trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội và tiến tới lan tỏa cả nước, ngày 2/10/2020, Câu lạc bộ Tình Người đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi 15 bác cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài món quà tinh thần vô giá là sự báo ơn của thế hệ con cháu hôm nay tới các bác cựu thanh niên xung phong đã thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, Câu lạc bộ Tình Người còn trao tặng 15 bác sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Dưới đây là hình ảnh về chuyến tri ân thắm đượm Tình Người: