28/10/2020

[Album] Câu lạc bộ Tình Người Quảng Trị thăm hỏi đồng bào vùng lũ lụt huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Chung tay cùng cộng đồng đất nước sẻ chia và hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, ngày 22/10/2020 Câu lạc bộ Tình Người Quảng Trị đã về thăm hỏi, động viên đồng bào vùng lũ lụt tại 3 xã Triệu Thành, Triệu Giang và Triệu Long thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong sự kiện lan tỏa nét văn hóa trí tuệ "Báo ơn, báo hiếu, tạo phúc, trả nợ", để lại ấn tượng ấm áp, sâu sắc trong lòng bà con quê hương Quảng Trị này, đoàn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương trao hỗ trợ 300 gia đình, với tổng giá trị 150 triệu đồng.