07/09/2020

[Album 2] Tình Người khảo sát xóa nhà dột nát tại Lâm Bình, Tuyên Quang ngày 3-4/9/2020

Trong hai ngày 3-4/9/2020 đoàn 39 hội viên đại diện Câu lạc bộ Tình Người về huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong nhân duyên tri ân, báo ơn, báo hiếu qua hoạt động khảo sát xây 107 Mái ấm Tình Người dành tặng bà con nghèo, trao các suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết chắt chiu từ tấm lòng thành viên Tình Người ba miền Bắc - Trung - Nam tới bà con. Sự kiện lịch sử này cũng chứng kiến lần đầu tiên Câu lạc bộ Tình Người thực hiện phương pháp khảo sát xét nhà vô cùng độc đáo, khác biệt mọi lần trước đó...