NỘI QUY CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỘNG ĐỒNG
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI
Số: 188.2019/QĐ – NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2019

 

NỘI QUY

 

Điều 1: Mục đích- Ý nghĩa.

 1. Thực hiện tốt nguyên tắc của Câu lạc bộ Tình Người: Đồng duyên, Đồng tâm, Đồng chí hướng, Đúng, Đáng, Đàng hoàng, Đẳng cấp.
 2. Tăng cường bảo vệ lợi ích, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng môi trường trí tuệ cho các Hội viên,Cộng tác viên và Học viên của Câu lạc bộ Tình Người.
 3. Góp phần thực hiện tốt Nội Quy của Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay đã được ban hành ngày 14/11/2016.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng.                                            

1. Toàn thể Hội viên, Cộng tác viên và Học viên của Câu lạc bộ.

2. Tất cả Khách đến thăm, làm việc tại Câu lạc bộ.

Điều 3: Nội dung.

 1. Không phát tán, tuyên truyền những ấn phẩm, sách liên quan đến tôn giáo, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến Câu lạc bộ, đến đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam vàhiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Chương trình chia sẻcác giá trị trí tuệ của Câu lạc bộ chỉ phục vụ cho mục đích lan tỏa trí tuệ và chia sẻ nội bộ cho các Hội viên,  Cộng tác viên và Học viên của Câu lạc bộ. Mọi sự sao chép, in ấn, phát tán dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban chấp hành Câu lạc bộ là vi phạm pháp luật.
   
 2. Không được tuyên truyền mê tín dị đoan, bán hàng đa cấp hay tổ chức các hoạt động trái pháp luật tại Câu lạc bộ. Không quảng cáo, chào bán các sản phẩm cá nhân. Không lưu trữ vũ khí, đạn dược, thuốc súng, dầu lửa hoặc bất kỳ chất nổ, chất dễ cháy hoặc hàng hóa bất hợp pháp, nguy hiểm tại Câu lạc bộ.
   
 3. Không được tự ý quyên góp tiền bạc và vật chất vì bất cứ mục đích gì khi chưa có thông báo về kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
   
 4. Không vay tiền và cho vay tiền giữa các thành viên trong Câu lạc bộ. Không lợi dụng Học viên về tiền bạc.
   
 5. Ăn mặc, giao tiếp văn minh, lịch sự.
   
 6. Không hút thuốc lá, không rượu bia, không cờ bạc, không quan hệ bất chính trong phạm vi của Câu lạc bộ.
   
 7. Không được tự tiện điều khiển trang bị điều hòa. Không quay phim chụp ảnh. Thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự, phát hiện và thông báo kịp thời cho Ban Quản lý văn phòng hoặc Ban Kiểm soát của Câu lạc bộ về các hành vi vi phạm trong Câu lạc bộ.
   
 8. Giữ gìn vệ sinh chung, không ăn thức ăn có mùi, không tích đồ ăn bừa bãi gây mất vệ sinh trong khu vực Câu lạc bộ.
   
 9. Không ở qua đêm trong khu vực Câu lạc bộ.
   
 10. Hội viên, Cộng tác viên, Học viên và Khách của Câu lạc bộ mang hàng hóa, thiết bị vào Câu lạc bộ phải tự bảo quản và chịu sự hướng dẫn của Ban Quản lý văn phòng. Nếu hàng hóa cung cấp cho Câu lạc bộ thì phải chịu sự kiểm tra trực tiếp của Ban Quản lý văn phòng và Ban Kiểm soát khi mang vào. Hàng hóa mang ra cũng sẽ được Ban Quản lý văn phòng kiểm tra.
   
 11. Tất các bộ phận của Câu lạc bộ phải tự sắp xếp khu vực của mình sao cho thống nhất, đẹp và tiện lợi. Không được để các tài liệu hoặc các vật phẩm không đúng quy định tại nơi làm việc của các Ban và các Nhóm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Quản lý Tòa nhà.
   
 12. Thời gian làm việc của Văn phòng Câu lạc bộ từ 8h00 đến 17h30 hàng ngày (Trừ trường hợp đặc biệt). Trước khi ra về từng bộ phận phải kiểm tra, đóng cửa sổ, hạ rèm và tắt tất cả các thiết bị điện của khu vực mình.
   
 13. Đỗ xe đúng vị trí và tuân thủ hướng dẫn của bộ phận bảo vệ tòa nhà. Nghiêm cấm việc để bất kỳ đồ vật có nguy cơ gây cháy nổ hoặc gây mất an toàn nơi để xe. Nếu người gửi xe không chấp hành đúng các quy định này thì Ban quản lý tòa nhà không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hay thiệt hại xảy ra.
   

Điều 4: Tổ chức thực hiện.

       1. Ban Chấp hành, các Trưởng Ban và các Trưởng nhóm của Câu lạc bộ có trách nhiệm thông báo, phổ biến Nội quy này đến tất cả các Hội viên, Cộng tác viên và Học viên của Câu lạc bộ.

       2. Mỗi tháng Ban Kiểm tra, Ban Quản lý văn phòng và Ban Kiểm soát của Câu lạc bộ sẽ kiểm tra tất các khu vực làm việc của Câu lạc bộ hai lần vào ngày 05 và  ngày 20 hàng tháng, ngoài ra có thể kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào.

       3. Tất cả Hội viên, Cộng tác viên và Học viên của Câu lạc bộ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của mình theo Nội quy này, trong trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở, tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động tại Câu lạc bộ tùy theo mức độ vi phạm và phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các tổn thất, thiệt hại do mình gây ra.

         4. Bản Nội quy này ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2019 thay thế cho Bản Nội Quy  đã ban hành ngày 23/7/2019 và sẽ được sửa đổi, bổ sung khi quy định của pháp luật có sự thay đổi hoặc khi Ban Quản lý tòa nhà có sự thay đổi hoặc Câu lạc bộ có sự thay đổi, nhằm thực hiện việc quản lý Văn phòng Câu lạc bộ được tốt hơn./.

 

Nơi nhận:
- Ban Quản lý văn phòng (để giám sát)
- Các Ban, Nhóm của Câu lạc bộ
- Lưu Ban TC - HC
CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ
(Đã ký)


Kim Bình Trọng

 

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỘNG ĐỒNG
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI
 

QUY TẮC ỨNG XỬ
 

(Áp dụng đối với tất cả Hội viên, Cộng tác viên, Học viên và
Khách mời đến Câu lạc bộ Tình Người từ ngày 23.7.2019)

 1. Ăn mặc, nói năng lịch sự khi đến Câu lạc bộ.
   
 2. Những Khách  mời đến phải có người giúp ra đón tại bảo vệ mới được vào Câu lạc bộ, khi về phải có người giúp đưa ra tận nhà xe.
   
 3. Hội viên, Cộng tác viên, Học viên phải đeo thẻ khi vào Câu lạc bộ (Nếu là Khách mời thì phải có Thẻ khách).
   
 4. Không xin số điện thoại và không kinh doanh đa cấp, không đầu tư cá nhân trong Câu lạc bộ.
   
 5. Không phát tán, tuyên truyền những ấn phẩm, sách liên quan đến tôn giáo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh hưởng đến Câu lạc bộ, đến đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và pháp luật nhà nước Việt Nam.
   
 6. Phải để xe đúng nơi quy định theo sự chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ và tự bảo vệ tài sản cá nhân.
   
 7. Tôn trọng và nghiêm túc với nhân viên bảo vệ và tất cả thành viên Câu lạc bộ.
   
 8. Nếu Hội viên, Cộng tác viên, Học viên nào mắc những điều trên, lần 1 được nhắc nhở, lần 2 Ban Quản lý văn phòng đề xuất cho dừng sinh hoạt ở Câu lạc bộ.

Khi có phản ánh của Bảo vệ tòa nhà về Khách mời, Học viên, Cộng tác viên và Hội viên vi phạm những quy định nêu trên, thì chịu trách nhiệm theo Quy chế của Câu lạc bộ.

 

Trân trọng cám ơn.