“Trái tim Tình Người” mang Xuân về với những bệnh nhân nghèo

Sáng tác:Quang Huy
Chủ đề:Cổ tích giữa đời thường
Đang tải...

Lời: “Trái tim Tình Người” mang Xuân về với những bệnh nhân nghèo