Phải vượt lên số mệnh

Sáng tác:Bác Hồ Tiến Nghị
Chủ đề:Mãi mãi Tình Người
Đang tải...

Lời: Phải vượt lên số mệnh