Nửa thế kỉ em là người Thông tấn

Sáng tác:Bác Hồ Tiến Nghị
Chủ đề:Mãi mãi Tình Người
Đang tải...

Lời: Nửa thế kỉ em là người Thông tấn