Ngày hội Tình Người như Bác Hồ đang ở nơi đây

Sáng tác:Tâm Thành
Chủ đề:Ơn tổ quốc từng ngọn rau tấc đất
Đang tải...

Lời: Ngày hội Tình Người như Bác Hồ đang ở nơi đây