Hai nửa vầng trăng

Sáng tác:Bác Hồ Tiến Nghị
Chủ đề:Mãi mãi Tình Người
Đang tải...

Lời: Hai nửa vầng trăng