Dấu ấn Tình Người lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc

Sáng tác:Nguyễn Đạo
Chủ đề:Mãi mãi Tình Người
Đang tải...

Lời: Dấu ấn Tình Người lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc